Pomysły i propozycje lekcji z lekturą „Zemsta” Aleksandra Fredry

Cena: 20 zł brutto

Plik pdf zawiera 11 stron, na których znajdziesz:
– pomysł na lekcję o życiu pisarza wraz z kartą pracy,
– krótki komiks o genezie „Zemsty”,
– kartę pracy o świecie przedstawionym,
– wklejkę do zeszytu o komizmie i jego rodzajach,
– projekt dla uczniów – zadanie w Genial.ly.