Pomysły i propozycje lekcji z lekturą „Stepy akermańskie” Adama Mickiewicza

Cena: 10 zł brutto

Plik pdf zawiera 3 strony, na których znajdziesz:
– prezentację w Power Point ze zdjęciami z Krymu, a także dokładną analizą utworu,
– kartę pracy,
– grę interaktywną w Quizziz.