Pomysły i propozycje lekcji z utworami poetyckimi

Cena: 20 zł brutto

Plik pdf zawiera 11 stron, na których znajdziesz:
– scenariusz lekcji z utworem Teoria względności Mariana Hemara,
– pomysł na lekcję z utworem *** Jarosława Marka Rymkiewicza oraz kartę pracy do utworu,
– kartę pracy do utworu Nic dwa razy Wisławy Szymborskiej,
– kartę pracy do utworu Elegia o… (chłopcu polskim Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,
– kartę pracy do utworu Dusiołek Bolesława Leśmiana,
– kartę pracy do utworu List do ludożerców Tadeusza Różewicza.