Pomysły i propozycje lekcji z lekturą „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza

Cena: 25 zł

Plik pdf zawiera 18 stron, na których znajdziesz:
– ikonki, sprawdzające znajomość lektury lub utrwalające materiał,
– kartę pracy z elementami świata przedstawionego,
– mapę starożytnego z cytatami dotyczącymi miejsc i prezentacją Genial.ly,
– projekt „Kto jest kim w Quo vadis” i karta pracy,
– świat kobiet i mężczyzn w lekturze – karty pracy,
– dossier szaleńca – karta pracy.

Poniżej możesz obejrzeć filmik z zawartością rozdziału. Na filmiku strony są zamazane, ale oczywiście oryginalny materiał kupujący otrzymują w pełnej ostrości.