Pomysły i propozycje lekcji z lekturą „Balladyna” Juliusza Słowackiego

Cena: 30 zł brutto

Plik pdf zawiera 29 stron, na których znajdziesz:
– propozycję lekcji o życiorysie i twórczości J. Słowackiego oraz kartę pracy,
– obrazkowe streszczenie dramatu,
– test uważności do lektury,
– kartę pracy o świecie przedstawionym,
– karty pracy do śledztwa w sprawie Balladyny,
– materiały do lekcji o charakterystyce porównawczej Balladyny i Aliny,
– prezentację i karty pracy do lekcji z plakatami teatralnymi „Balladyny”,
– projekt dla uczniów na podsumowanie lektury- zadanie w Genial.ly.