Pomysły i propozycje lekcji z fragmentami „Biblii”

Cena: 25 zł brutto

Plik zawiera 14 stron, na których znajdziesz:

  • prezentacje Google do czterech przypowieści biblijnych: o siewcy, o talentach, o miłosiernym Samarytaninie, o pannach rozsądnych i nieroztropnych,
  • karty pracy do czterech przypowieści biblijnych,
  • pomysły na lekcję o biblijnej wizji stworzenia świata wraz z kartą pracy,
  • projekt dla uczniów na podsumowanie lektury: zadanie w Genial.ly,
  • grę memory: biblijne i mitologiczne związki frazeologiczne.