Pomysły i propozycje lekcji o podaniach i legendach polskich

Cena: 20 zł brutto

Plik zawiera 9 stron, na których znajdziesz:

  • scenariusz lekcji dotyczącej legendy o Lechu, Czechu i Rusie wraz z kartami pracy i tekstem piosenki,
  • kartę pracy do legendy o Piaście Kołodzieju,
  • kartę pracy do legendzie o Wandzie,
  • quiz w Kahoot na podsumowanie pracy z legendami,
  • projekt dla uczniów na podsumowanie podań i legend: zadanie w Genial.ly z teatrzykiem Kamishibai.